iPhone 11 Pro มี IMD ด้านล่างเดียวที่มีเปลือกป้องกันสามตัว

  • iPhone 11 Pro has a single bottom IMD with three anti-shells

    iPhone 11 Pro มี IMD ด้านล่างเดียวที่มีเปลือกป้องกันสามตัว

    1. ปกป้องโทรศัพท์เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุแข็งทิ้งรอยขีดข่วนบนหน้าจอโทรศัพท์หรือตัวเครื่อง 2. รูปแบบต่างๆสามารถ DIY บนเคสโทรศัพท์ซึ่งมีผลต่อความสวยงามและแฟชั่น! 3. เปลือกซิลิโคนสามารถป้องกันไม่ให้เล็บเป็นรอยและสึกกร่อนเมื่อสัมผัสกับกุญแจเป็นเวลานานและสามารถป้องกันหน้าจอและกุญแจได้ 4. เปลือกซิลิโคนมีผลป้องกันการลื่น เคสตาข่ายโทรศัพท์มือถือเป็นชนิดย่อยของเคสแบบนิ่มซึ่งตั้งชื่อตามตัวเคสถูกปกคลุม ...